Per maart 2017 bestaat het bestuur van EHBO vereniging Boskoop uit de onderstaande personen.

Ieder bestuurslid heeft één of meerdere taken op zich genomen; mocht u een vraag hebben, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met de betreffende functionaris. (als u op de naam klikt, wordt automatisch een e-mail gestart)

Voorzitter : Henk Senneker  0172-218966
Secretaris : vacant  
Penningmeester : Wessel van der Vaart  
Ledenadministratie : Nel Hoogerbrug   
Wel & Wee : Patrick van Ofwegen  
Verbandmeester : Wessel van der Vaart   

De EHBO-vereniging Boskoop is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Zij staat ingeschreven bij de KvK Rijnland onder dossiernummer 40464858. Secretariaat: Postbus 315, 2740 AH, Waddinxveen. IBANnummer NL95 RABO 0309 8173 15 ten name van EHBO Boskoop.