EHBO vereniging Boskoop kan rekenen op de medewerking van onderstaande kaderleden.

Instructie:
Henk Senneker 

Lotus:
Andrea Dekker
Henk Senneker

Verbandmeester:
Wessel van der Vaart

 

 

De EHBO-vereniging Boskoop is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Zij staat ingeschreven bij de KvK Rijnland onder dossiernummer 40464858. Secretariaat: Postbus 315, 2740 AH, Waddinxveen. IBANnummer NL95 RABO 0309 8173 15 ten name van EHBO Boskoop.