Beginnerscursus
Cursus start najaar 2019 (bij voldoende inschrijvingen)
Duur cursus; ±10 avonden
Kosten: 150,- euro  (incl. boekje, verbandmateriaal en examenkosten)

AED/Reanimatiecursus
Cursus start najaar 2019 (bij voldoende aanmeldingen)
Duur cursus; 2 avonden
Kosten: 50,00 euro (incl. boekje, materiaal en certificaat)

Cursus EHBO aan kinderen
Cursus start najaar 2019 (bij voldoende aanmeldingen)
Duur cursus; minimaal 3 avonden
Kosten: 75,00 euro (incl. boekje, materiaal en certificaat)

Eerstvolgende vervolgavonden Tussen haakjes onderwerp die avond
Maandag 10 september 2018 (ABCDE + Verkeer)
Maandag 08 oktober 2018 (Drank en Drugs)
Maandag 12 november 2018 (Reanimatie)
Maandag 10 december 2018 (EHBO bij Kerstongevallen)

Maandag 14 januari 2019 (Sportletsels)
Maandag 11 februari 2019 (Kinderen)
Maandag 11 maart 2019 (Jaarvergadering ALV)
Maandag 08 april 2019 (Slotavond)(Gezamelijk)


Waddinxveense Reddingsbrigade
Eerstvolgende vervolgavonden Tussen haakjes onderwerp die avond
Maandag 17 september 2018 (ABCDE + Verkeer)
Maandag 15 oktober 2018 (Drank en Drugs)
Maandag 19 november 2018 (Reanimatie)
Maandag 17 december 2018 (EHBO bij Kerstongevallen)

Maandag 21 januari 2019 (Sportletsels)  
Maandag 18 februari 2019 (Kinderen)
Maandag 11 maart 2019 (Jaarvergadering ALV)
Maandag 08 april 2019 (Slotavond)(Gezamelijk)

Reanimatie- en AED avonden
Deze zijn geïntergeerd in de lessen.

 

  
Alle cursussen en vervolgavonden (voor leden) worden gegeven in ''De Stek'' aan de Puttelaan in Boskoop van 19.30 tot 21.15 uur.
Doordat er nieuwe regels zijn opgesteld door Het Oranje Kruis, heeft het bestuur hierop aan te sluiten door het aantal vervolgavonden per 2 jaar terug te brengen naar 12 i.p.v. 14.
Deze 12 avonden zijn het absolute minimum en is inclusief de Reanimatie en AED, aan deze eisen moeten de leden voldoen om uiteraard hun theorie en praktijk up-to-date te houden en vervolgens in aanmerking te komen voor diplomaverlenging.

 

De EHBO-vereniging Boskoop is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Zij staat ingeschreven bij de KvK Rijnland onder dossiernummer 40464858. Secretariaat: Postbus 315, 2740 AH, Waddinxveen. IBANnummer NL95 RABO 0309 8173 15 ten name van EHBO Boskoop.